یکشنبه , ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸
Sunday 26 April, 2009 17:15
Week 34 IPL 2008-2009
Takhti Anzali

Timeline

 
90'

Player statistic

Jalal Rafkhaei    
    Shahabaldin Gordan
    Erfan Olerum

Additional information

Referee
Jahanbazi
Referee 1
Rafiei
Referee 2
Nori

ملوان: مسعود غلامعلى زاد (۱۶)، سعيد سالارزاده (۱۵)، هادى تامينى (۱۴)، آلن باسيچ (۱۵)، عليرضا رمضانى (۱۴)، بابك پورغلامى (۱۷)، فيليپ آلوز دسوزا (۱۳)، مهران جعفرى (۱۲) از دقيقه ۸۲ هادى عزيزى، محسن گياهى (۱۲) از دقيقه ۶۱ پويا نزهتى، جلال رافخايى (۱۵) و امير خدامرادى (۱۳) از دقيقه ۷۶ محمد حيدرى
سرمربى: محمد احمدزاده (۱۴)

ابومسلم: شهاب الدين گردان (۱۵)، امير اظهرى (۱۴)، داود دانش دوست (۱۳)، عبدالجبار مومونى (۱۵)، معين عباسيان (۱۷)، امجد شكوه مقام (۱۴) از دقيقه ۶۵ مهدى محمدزاده، على حقدوست (۱۳)، سعيد خانى (۱۳)، جواد ضيغمى (۱۵) از دقيقه ۸۱ جان نگودى، ميثم بائو (۱۶) و عرفان اولروم (۱۶)
سرمربى: حسين قاسمى (مديرعامل ابومسلم) (۱۶)

Top