پنجشنبه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
Thursday 20 September, 2012 17:00
Week 2 Azadegan League 2012-13 Group A
Shahid Beheshti

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Hamrang
Referee 1
Haj Mohammad
Referee 2
Bayat Tork

شاهین بوشهر: حسن هوری ، محمد ویزواری ، میثم امیری ، سعید خانی ، کاظم حیات منش ، رضا سلیمانی(83 محسن قائدپوری ) ، وحید نعمتی ، حامد سلیمانی ، ابوالفضل کمانی (61 میلاد صارمی)، افشین دانشیان(81 علی ابوالفتحی) و امید ابوالحسنی
سرمربي: حمید کللی فرد

اتکاگرگان: محمد علی نعمتی ، جواد رحیمی ، رسول کر، علی یحیی نژاد ، محمد علی حسینی(66 فرشید باقری)، عزت پور قاز ، احسان تاییدی (59 رضا زندوی)، شهاب یانپی ، قاسم اکبری ، حمید نعمتی(75 معین نظام اسلامی ) و روح الله عبدالهی
سرمربي: ساکت الهامیTop