چهارشنبه , ۳ آبان ۱۳۹۱
Wednesday 24 October, 2012 14:30
Week 7 Azadegan League 2012-13 Group A
Golgohar Complex

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
H.Ghanbari
Referee 1
Amini
Referee 2
Moraveji

گل گهر: مجيد غلامى،كريم غراوى،حميد صفرى،ميلاد صادقيان،محمد شريف زاده، مصيب چگينى،اميرمحمود آبادى(از دقيقه ۸۵ محمد يارى)،حميدرضا حاتمى،محمدشادكام (از دقيقه ۶۵ امين صابر)،ابراهيم ولى پور(از دقيقه ۵۰ مهران گلزارى) و مختار جمعه زاده
سرمربى:قاسم شهبا

پارسه: پرويز برومند،مجتبى ممشلى،محسن ورزكار،ميلاد نصرتى،حامد مزينى،مهدى عمرانى،احسان خرسندى(از دقيقه ۸۰ حميد حاج حسن)،كيانوش ميرزايى(از دقيقه ۶۰ بابك مرادى)،مصطفى احمدى(از دقيقه ۵۵ على كريمى)،حميد بهنام فر و محمد اسماعيل نظر
سرمربى:عليرضا امامى فرTop