جمعه , ۸ دی ۱۳۹۱
Friday 28 December, 2012 14:00
Week 14 Azadegan League 2012-13 Group A
Golgohar Complex

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Seifollahpoor
Referee 1
Entezari
Referee 2
Noori

گل گهر: مجيد غلامى، حميد صفرى، محمد شريف زاده، ميلاد صادقيان، مصيب چگينى(از دقيقه ۵۵ مهران گلزارى)، حمزه مظفرى (از دقيقه ۵۸ محسن يكه روستا)، محمد شادكام ، امير محمود آبادى(از دقيقه ۸۵ محمد ياورى)، مختار جمعه زاده و كريم غراوى
سرمربى: قاسم شهبا

شهردارى اراك: محسن الياسى(از دقيقه ۷۰ حميد عرفانى)، مهدى شكوهى ، حامد بختيارى،احمد عرب زاده، بهنام حبيبى، سعيد بيگى، ناصر نادرى(از دقيقه ۸۰ على سلمانى)، جواد آشتيانى،على اقبالى ،جواد ماهرى(از دقيقه ۴۶ محمدباقر عليزاده) و مجتبى قربانى
سرمربى: ابوالفضل قدميانTop