دوشنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۱
Monday 25 February, 2013 15:00
Week 21 Azadegan League 2012-13 Group A
Takhti Ahvaz

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Maleki
Referee 1
Abdous
Referee 2
Toosi

استقلال اهواز: مهيار حسن نژاد، فرزاد جعفرى، امين هاشمى فر، شهاب شهدادنژاد،هادى شريفى، عبدالله ممبينى،حسن جنگل وايى(از دقيقه ۴۶ عباس بوغدار)، رسول بريچى، مصيب جمعه زاده(از دقيقه ۴۰ جميل زبيدى)، سيدجمال موسوى(از دقيقه ۶۰ رضا جلالى) و محمد جليلى
سرمربى: حميدرضا بابايى

پارسه: آرش قديرى، محسن وزركار، داوود سيدعباسى، مجتبى ممشلى، حامد مزينى، اميرحسين ايپكچى، سعيد مرتضوى، احسان خرسندى(از دقيقه ۸۰ مجتبى محبوب مجاز )، كيانوش ميرزايى(از دقيقه ۸۸ مهرزاد عبدى)، توحيد غلامى(از دقيقه ۷۰ سپهر محمد زاده) و محمد صادق طاهرى
سرمربى: عليرضا امامى فرTop