دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
Monday 04 March, 2013 15:00
Week 22 Azadegan League 2012-13 Group A
Behnam Mohammadi

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Bakhshizadeh
Referee 1
Alirezaei Tabar
Referee 2
AbbasGholizadeh

نفت: ابوالفضل بهادرانى، اسماعيل على شيرازى،كمال ارزانى، ميلاد شيخى سليمانى،غلام عيدى زاده(از دقيقه ۶۹ على جهانگيرى)، وحيد اميرى، حميد بوحمدان ،يعقوب سلحشور (از دقيقه ۶۶ مصطفى يرفى)، رامين قربانى، فرزاد محمدى و حسين مالكى(از دقيقه ۷۲ رضا درويشى)
سرمربى: فرزاد حافظى

شهردارى اراك: حميد عرفانى، محمد نوازى ،محسن خنيفى، ميلاد رخشان، مهدى كريمى، سعيد بيگى،جواد ماهرى، حميد شرفى(از دقيقه ۷۸ على عزتى)،ميثم آرميان(از دقيقه ۶۲ جواد آشتيانى)، على عبادى و على ابوالفتحى
سرمربى: اصغر شرفىTop