دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
Monday 04 March, 2013 15:00
Week 22 Azadegan League 2012-13 Group A
Qods Hamedan

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Bonyadifar
Referee 1
Najafi
Referee 2
Molavi

الوند: هادى زرين ساعد، ايرج لطفى، ميلاد احمدى، مصطفى مهدوى كيا، احمد سعيدى، حسين كاظمى، عليرضا شاهسون، هادى بلورى(از دقيقه ۶۱ على اصغر آشورى)،محسن خدابنده لو(از دقيقه ۷۵ مصطفى قيصرى)، حميد گلزارى امجد(از دقيقه ۴۶ آرن غازاريان) و مهران جعفرى
سرمربى: رضا طلايى منش

گل گهر: مجيد غلامى،حميد صفرى، محمد شريف زاده، محسن طرحانى،حمزه مظفرى، محمد يارى، امير محمود آبادى(از دقيقه۶۰ ميلاد صادقيان)، محمد شادكام، سجاد عسگرى(از دقيقه۷۳ مهران گلزارى)، كريم غراوى،امير محمودآبادى(از دقيقه ۸۸ آرمان الوان) و مصيب چگينى
سرمربى: قاسم شهباTop