یکشنبه , ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
Sunday 07 April, 2013 16:15
Week 25 Azadegan League 2012-13 Group A
Shahid Beheshti

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Haghverdi
Referee 1
Taleghani
Referee 2
Maddah

شاهين: محمد امين فنايى، محسن قائدپورى، مهران قائدپورى،وحيد نعمتى، محمد ويزوارى، حميدرضا سليمانى، حامد سليمانى(از دقيقه ۶۰ ميلاد صارمى)،ابوالفضل كمانى، مصطفى احمدى، محمد شمسى(از دقيقه ۸۸ حميد فرد)، جواد سليمان پور(از دقيقه ۶۲ عباس برزن)
سرمربى: مهدى حسينى نسب

نفت مسجد سليمان: ابوالفضل بهادرانى ، اسماعيل على شيرازى، ميلاد شيخى سليمانى، كيومرث چراغى، على جهانگيرى ، امين بوحمدان،همايون گراوند، مصطفى يرفى(از دقيقه ۶۵ يعقوب سلحشور) (از دقيقه ۸۷ حمزه حدادى)، حسين مالكى(از دقيقه ۷۴ رضا درويش) ، وحيد اميرى، فرزاد محمدى
سرمربى: فرزاد حافظىTop