دوشنبه , ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
Monday 15 April, 2013 16:30
Week 26 Azadegan League 2012-13 Group A
Qods Hamedan

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Adel
Referee 1
Razavi
Referee 2
Soleimani

الوند: هادى زرين ساعد، رامين خسروى، ميلاد احمدى، عليرضا شاهسون(از دقيقه ۸۲ آرن غازاريان)، احمد سعيدى،مهدى رفيعى، سيدجمال معصومى، محسن خدابنده لو(از دقيقه ۶۵ شهرام كوثرى)، آرمين طلايى منش، هادى بلورى (از دقيقه ۸۹ حامد ميرزايى)، حميد گلزارى امجد
سرمربى: رضا طلايى منش

گسترش فولاد: سيدمهدى اسلامى، اسماعيل سبزى(از دقيقه ۶۱ سيدرضا عزيزى)، احمد كامدار، مهرداد بايرامى، رسول عليپور، عليرضا نقى زاده(از دقيقه ۶۳ احد رستمى)، عليرضا عبادى، بهزاد ربيعى(از دقيقه ۷۹ محمد فريد خطيبى)، كاوه زنگيان، امير تيزرو ، سامان نريمان جهان
سرمربى: رسول خطيبىTop