دوشنبه , ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
Monday 15 April, 2013 16:30
Week 26 Azadegan League 2012-13 Group A
Shohada Sari

Additional information

Referee
Bakhshizadeh
Referee 1
Abdous
Referee 2
Toosi

نساجى: محمد باقر شعبانى، مجيد كاظم پور، محمد نژادمهدى،احمد اسماعيلى،عليرضا آقاجانى، ميلاد كامل(از دقيقه ۸۳ اسماعيل والى مقدس) ،اكبر دوربينيان ،كامران فدوى(از دقيقه ۶۷ پيمان شيخى)، ميثم خداشناس، محسن رحيمى، محمد عباس زاده
سرمربى: يونس گراييلى

پارسه: حميد نشاط جو، محسن ورزكار، مصطفى احمدى، سعيد مرتضوى(از دقيقه ۷۰ مجتبى محبوب مجاز) ، اميرحسين ايپكچى(از دقيقه ۸۹ توحيد غلامى)، محمد اسماعيل ايپكچى، محمد اسماعيل نظر، مجتبى ممشلى، محمدصادق طاهرى، مهرداد عبدى(از دقيقه ۵۰ سپهر ميرمحمد صالح) ، احمد مومن زاده، كيانوش ميرزايى
سرمربى: عليرضا امامى فرTop