دوشنبه , ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
Monday 15 April, 2013 16:30
Week 26 Azadegan League 2012-13 Group A
Behnam Mohammadi

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Asadi
Referee 1
Rezaei
Referee 2
Bahrami

نفت: ابوالفضل بهادرانى ، اسماعيل على شيرازى ، ميلاد شيخى سليمانى،على جهانگيرى(از دقيقه ۷۵ عباس عسكرى)، كيومرث چراغى، وحيد اميرى، حميد بوحمدان، مصطفى يرفى،سجاد عرفانى(از دقيقه ۵۷ حمزه حزادى)، فرزاد محمدى،سيدعلى حسينى(از دقيقه ۸۵ يعقوب سلحشور)
سرمربى: فرزاد حافظى

گل گهر: مجيد غلامى، حميد صفرى،مهران بلوارى،محمدرضا جهانى پور، حمزه مظفرى، محمد شادكام(از دقيقه ۸۹ امين صابر)،آرمان اكوان(از دقيقه ۶۹ مصيب چگينى)، امير محمود آبادى، مختار جمعه زاده، محسن طرحانى(از دقيقه ۴۶ محسن يكه روستا)، محمد يارى
سرمربى: قاسم شهباTop