دوشنبه , ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
Monday 15 April, 2013 16:30
Week 26 Azadegan League 2012-13 Group A
Shohada Sang Ahan Bafgh

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Salehi
Referee 1
Khoshnavaz
Referee 2
Soltani

سنگ آهن: ابراهيم ميرزاپور، ابوالفضل قربانى، ميثم اميرى،هادى ركابى، حسين خسروى، حسين احمدلو، حامد بصيرى(از دقيقه ۶۵ حجت كاظميان) ،على اميرى ، فواد آقايى(از دقيقه ۷۲ مجتبى انصافى)، على عليپور، مهرزاد رضايى(از دقيقه ۸۶ اميرخان محمدى)
سرمربى: افشين پيروانى

استقلال: مهيار حسن نژاد، رضا جلالى، امين هاشمى فر، محمد مدمليسى ، علوان زبيداوى، عبدالله ممبينى، رسول بريچى(از دقيقه ۶۴ محسن امينى)، عباس بوعذار(از دقيقه ۳۷ رضا جبارى)، محمد جليزى، سيدجمال موسوى و احمد بوغدار (از دقيقه ۷۳ ميلاد پاكرو)
سرمربى: على حنطهTop