جمعه , ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
Friday 15 May, 2015 19:30
Week 30 IPL 2014-2015
Ghadir Ahvaz

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Torki
Referee 1
Abolfazli
Referee 2
Alvandi
Video Highlights

استقلال خوزستان: پرویز کریمی ، موسی کولی بالی ، محمد طیبی ،میثم دورقی، رضا کاردوست (62 ابدام)، میثم مجیدی ، مهدی مومنی ،میثم بائو(86 محسن بیات) ، محمدرضا مهدوی ، یزدان عباسیان (57 خنیفر)، مهدی سید صالحی
سرمربی: عبدالله ویسی

پیکان: سید مهدی رحمتی، ساموئل، سیاوش یزدانی، احمد جمشیدیان، سعید دقیقی، کلیچه(شهریار مقانلو 80)، آندره، وحید حیدریه، محمد نصزتی، مرتضی آقا خان (58 فشنگچی)، حسین کریمی
سرمربی: صمد مرفاویTop