جمعه , ۲۸ دی ۱۳۸۰
Friday 18 January, 2002 14:30
Week 9 IPL 2001-2002
Tehran

Additional information

Referee
Rodomonti
Referee 1
Babini
Referee 2
Farenti

Esteghlal
Navazi  38
Perspolis
Jabari  25Top