پنجشنبه , ۳ آبان ۱۳۹۷
Thursday 25 October, 2018 17:00
Week 10 IPL 2018-2019

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Zahedifard
Referee 1
Moraveji
Referee 2
Molavi
Video Highlights
Full Match Video

نفت مسجدسلیمان: میلاد فراهانی، حسین دوستدار، مجتبی بیژن، موسی کولیبالی، سیدمحمد حسینی، حکیم نصاری، محمود قائدرحمتی (56- میلاد میداودی)، علیرضا علیزاده، اسماعیل شریفات، پیمان میری (87- یوسف وکیا) و فرشاد جانفزا (64- عباس عسکری)
سرمربی: علیرضا مرزبان

پدیده مشهد: یوسف بهزادی، محمدرضا ناصحی، محمدحسین مرادمند، علی نعمتی، مرتضی منصوری، مسعود ریگی، محمد قاسمی‌نژاد، امین قاسمی‌نژاد (1+90- سینا زامهران)، اکبر صادقی، محمدرضا خلعت‌بری (84- حسین مهربان) و یونس شاکری (73- سعید صادقی)
سرمربی: یحیی گل‌محمدی

Top