یکشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۷
Sunday 26 August, 2018 22:00
Week 3 Azadegan League 2018-19

Additional information

Referee
PoorKhalaf
Referee 1
Hajipour
Referee 2
Shahriari

با اعلام باشگاه شاهین شهرداری بوشهر ، علارغم همکاری های سازمان لیگ و باشگاه شاهین شهرداری بوشهر در خصوص تغییر ساعت بازی با عدم تهیه بلیط هواپیما توسط تبریزی ها آخرین رایزنی ها برای حضور تیم شهرداری تبریز در بوشهر نتیجه نداد تا بازی امروز تیم های شاهین شهرداری بوشهر و شهرداری تبریز با عدم حضور تیم تبریزی در بوشهر لغو و شاگردان محمود فکری به ۳ امتیاز این دیدار دست پیدا کنند.

Top