یکشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۷
Sunday 23 September, 2018 16:00
Week 5 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Additional information

Video Highlights

خونه به خونه؛ رضا حیدری، میلاد ابطحی، میلاد احمدی، محمدحسین باباگلی، سعید کریمی، حسین قنبری، رضا آقابابایی، میثم آقابابایی، حسین رسولی، مهدی رستمی، سینا قنبرپور
سرمربی: اکبر محمدی

پرسپولیس؛ علی محسن زاده، محمد امینی، مصطفی ماهی، محمد رحمتی، شاهین توکلی، امیرحسین فشنگچی، پیام ملکیان، هادی ایمانی، محمد اوسانی، حسین فاضلی
سرمربی: فرهاد کاظمی

Top