شنبه , ۱۷ آذر ۱۳۹۷
Saturday 08 December, 2018 14:00
Week 16 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

Morteza Sanjanaki 53'    

Additional information

Referee
Doosti
Referee 1
Soleymani
Referee 2
Taherkhani

اروند: محمدحسین نائیجی - محسن آقایی - علی مغنمیان - جابر یوسفی - کریم احمدی - احسان پیرهادی - محمدمهدی عسگری - علی هزامی - سعید حیدری - علی پورمحمد - ابوالفضل پورموسوی

Top