دوشنبه , ۲۴ دی ۱۳۹۷
Monday 14 January, 2019 14:00
Week 16 2nd Division 2018-19

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Karimi
Referee 1
Leilami
Referee 2
Safari

مس شهربابک: مجتبی فرهادی - علی خلیلی - نعمت بخشی - محمدصالحی - مهران مرادعلی - هادی پیکانی - شاهرخ شمس - جواد پور عوض - امیر خدامرادی - احمد حسن زاده - علیرضا ولی زاده

آرمان گهر: مهدی زنجانی - محسن ایران نژاد - ایمان رازانی - محمد شریف زاده - ابراهیم ولی پور - علی فراهانی - جواد محمود آبادی - وحید نورمحمدی - هادی موثق - مختار جمعه زاده - امین اسدی

Top