پنجشنبه , ۲۰ دی ۱۳۹۷
Thursday 10 January, 2019 14:00
Week 18 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

Hamid Taheri Fard 52'    
Salman Bahrani 68'    

Additional information

Referee
Zamani
Referee 1
Olfati
Referee 2
Meh Abadi
Video Highlights

مس رفسنجان: مسلم حق شناس - محمدحسین چگینی - سروش سعیدی - امید کریمی - کیانوش اقبالی - مسعود اسدی - محمدجواد عباسی - علی حسامی - هادی خادم - مصدق دریس - حسین صادقی

قشقایی: مسلم حق شناس - محمدحسین چگینی - سروش سعیدی - امید کریمی - کیانوش اقبالی - مسعود اسدی - محمدجواد عباسی - علی حسامی - هادی خادم - مصدق دریس - حسین صادقی

Top