پنجشنبه , ۴ بهمن ۱۳۹۷
Thursday 24 January, 2019 14:00
Week 20 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

    40' Mohammad Mehri
    75' Mohammad Mehri

Additional information

Referee
Mohammadi
Referee 1
Teymouri
Referee 2
Panahi
Video Highlights

قشقایی: مسلم حق شناس - محمدحسین چگینی - مسعود اسدی - علی آزادمنش - امید کریمی - حمید عبدالهی - علی حسامی - محمدجواد عباسی - هادی خادم - حسین صادقی - محمد مهری

Top