پنجشنبه , ۸ فروردین ۱۳۹۸
Thursday 28 March, 2019 17:45
Week 23 IPL 2018-2019

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
SeyedAli
Referee 1
Alinejadian
Referee 2
Gholamzadeh
Video Highlights

سایپا: حامد فلاح‌زاده، امیرحسین حسین‌زاده، رضا علیاری، امید دره، سید ابوالفضل جلالی، مهرداد کفشگری (70- روزبه شاه علی دوست محمدصادق بارانی، علی دشتی، امید جهانبخش(50- محمد سلیمانی)، سید پیمان میری(17- رضا جعفری) و آرمان رمضانی

نساجی: حامد لک، جورجی گولسیانی، مهرداد عبدی، مجتبی ممشلی، لاشا توتادزه، محمد آبشک، علی‌اصغر عاشوری(57- امید سینک)، آرفنگ دافه(89- احمد عبدالله زاده) ، علی شجاعی، سجاد آشوری و محمدمهدی نظری(80- رحمان جعفری)

Top