پنجشنبه , ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
Thursday 11 April, 2019 18:00
Week 25 IPL 2018-2019

Timeline

 
90'

Player statistic

Reza Khaleghifar    
    Omid Singh

Additional information

Referee
Nazemi
Referee 1
Davari
Referee 2
Najafi
Video Highlights
Full Match Video

ماشین‌سازی: علیرضا حیدری، محمدحسین کنعانی‌زادگان، احمدرضا زنده‌روح، احمد مهدی‌زاده، عزیز معبودی، محمد خرم‌الحسینی ( 76 جای کویتونکو )، سعید مهری، مسیح زاهدی، محسن یوسفی ( 62 یوسف سیدی )، فرید کریمی، رضا خالقی‌فر ( 67 احسان تأییدی)

سرمربی: رضا مهاجری

نساجی: حامد لک، حامد شیری، گئورگی ولسیانی، فرشاد فرجی، مجتبی ممشلی، احمد عبدالله‌زاده ( 63 علی‌اصغر عاشوری )، مهرداد عبدی، محمد میری، امید سینک ( 68 سجاد آشوری )، افرنگ دافه، محمدمهدی نظری ( 84 محمد عباسزاده )

سرمربی: مجید جلالی

Top