جمعه , ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
Friday 03 May, 2019 18:00
Week 28 IPL 2018-2019

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
MarjanZadeh
Referee 1
Ildroum
Referee 2
Noori
Video Highlights
Full Match Video

 پارس جنوبی جم: احمدگوهری، حامد نورمحمدی، مجتبی لطفی، سعید محمدی فر، شهرام گودرزی، روح الله سیف الهی، مجید علیاری، میثم نقی زاده، سید محمد ستاری(۷۶-متین کریم زاده)، ابراهیم صالحی، حسین پور امین
سرمربی: مهدی تارتار

ذوب آهن: محمدباقر صادقی، محمد نژادمهدی، هادی محمدی، علیرضا چراغعلی، زبیر نیک نفس، مجتبی مقتدایی، مهران درخشان مهر(۸۳-وحید محمدزاده)، حمید ملکی، ماریون سیلوا(۷۳-رضا حبیب زاده)، علیرضا منظمی(۷۹-رضا رحیمی) و اوساگوانا
سرمربی: علیرضا منصوریان

Top