سه شنبه , ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
Tuesday 17 April, 2018 17:00
Week 32 Azadegan League 2017-18

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Khorshidi
Referee 1
Dodangeh
Referee 2
Najafi
Video Highlights

ایرانجوان: علی عساکره - اویس کردجهان - حسین کاظمی - عباس چاپی - حسین بازیاری - حسین محمدی - سجاد فیض اللهی - مسعود نظرزاده - مصطفی احمدی - صادق گشنی - احسان اسدزادی
سرمربی: حسین خطیبی

اکسین: سجاد بیرانوند - میثم اقابابایی - محسن ایران نژاد - بهمن کامل - محمدپورمحمد - محمدرضا فیروز زاده - مرتضی حسین زاده - یاسر وکیلی - رسول رضایی - شاهین شفیعی - سهیل هزارجریبی
سرمربی: علی لطیفی

Top