یکشنبه , ۶ آبان ۱۳۹۷
Sunday 28 October, 2018 15:00
Week 10 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Player statistic

    33' Mohammad Mehri
Shahin Shafiei 73'    
    89' Hossein Sadeghi

Additional information

Referee
PoorBagher
Referee 1
TazehPoor
Referee 2
Azarniad
Video Highlights

قشقایی؛ مسلم حق شناس - سروش سعیدی - حسین چیگینی - امید کریمی - کیانوش اقبالی - مسعود اسدی -  علی حسامی - رسول بهاروندی - هادی خادم - جواد عباسی - محمد مهری
سرمربی: مهدی فروردین

اکسین؛ داوود نوشی صوفیانی - فرید محمدی زاده - مصطفی اکرامی - شاهین شفیعی - علی زینالی - میرهانی هاشمی - مرتضی اسدی - کیوان امرایی - محمد ابراهیمی - محمود شفیعی - یاسر فیضی
سرمربی: فراز کمالوند

Top