یکشنبه , ۲۰ آبان ۱۳۹۷
Sunday 11 November, 2018 14:30
Week 12 Azadegan League 2018-19

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Vafapisheh
Referee 1
Hajipour
Referee 2
Shahriari
Video Highlights

اکسین: داوود نوشی صوفیانی - فرید محمدی زاده - میرهانی هاشمی - محمد ابراهیمی - شاهین شفیعی - سیدمحسن حسینی - مصطفی اکرامی - مجتبی شیری - محمود شفیعی - فرزاد حاتمی - مهرداد رضایی
مربی: محمد نصرتی

خونه به خونه: رضا حیدری - میلاد احمدی - امید سام کن - حسین رسولی - میثم آقابابایی - پویا پورعلی - حسین قنبری - رضا آقابابایی - محمود مطلق زاده - احسان پورشیخعلی - اسماعیل کیانی
مربی: حبیب شاکری

 

Top