پنجشنبه , ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
Thursday 04 April, 2019 16:30
Week 30 Azadegan League 2018-19

Additional information

Referee
Ashoori
Referee 1
Sharani
Referee 2
Ahmadi
Video Highlights
Full Match Video

بادران: فرزاد طیبی - میثم مجیدی - بهروز افشار - بهتاش میثاقیان - امیرحسین صدقی - امیر میربزرگی - سهیل رحمانی - میعاد یزدانی - ایمان غلامی - هادی حبیبی نژاد و هاشم بیگ زاده

Top