پنجشنبه , ۴ دی ۱۳۹۹
Thursday 24 December, 2020 16:30
Week 8 IPL 2020-2021

Timeline

 
90'

Player statistic

Darko Bjedov 11'    
Ali Dashti 11'    
Milad Jahani 35'    
Ali Dashti 47'    
    59' Saeed Sadeghi
Shahabaldin Gordan 60'    
    93' Armin Sohrabian

Additional information

Referee
SeyedAli
Referee 1
Toosi
Referee 2
Moradi
Video Highlights
Top