Player list

Name Team Matches played Position
Naft M.Soleyman 2 0 0 0 0 0 0 0
Foolad 3 0 0 0 1 0 0 0
Gol Gohar 20 0 0 0 2 0 0 1
Sanat Naft 18 1 1 0 4 0 0 0
Sepahan 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward
Shahin Bushehr 4 0 0 0 1 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 1 0 0 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 5 0 0 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 12 0 0 0 2 0 0 0
Pars Jonoubi Jam, Persepolis 4 0 0 0 1 0 0 0
Sanat Naft 20 1 1 0 2 0 0 0
Foolad 20 2 2 0 2 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 3 0 0 0 0 0 0 0
Naft M.Soleyman, Saipa 5 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Naft M.Soleyman 13 0 0 0 1 0 0 0
Persepolis 20 3 3 0 1 0 0 0
Gol Gohar, Machine Sazi 21 7 2 5 2 0 0 0
Persepolis 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward
Shahr Khodro 0 0 0 0 0 0 0 0
Tractor Sazi 16 2 2 0 3 0 0 0
Shahr Khodro 20 1 0 1 5 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 17 2 2 0 4 0 0 0
Machine Sazi 20 1 1 0 4 0 0 0
Persepolis 20 6 6 0 2 0 1 0
Gol Gohar 3 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal 10 0 0 0 3 0 0 0 Forward
Gol Gohar 14 0 0 0 0 0 0 0
Sepahan 18 2 2 0 3 0 0 0
Paykan 21 0 0 0 2 0 0 0
Esteghlal 19 3 3 0 2 1 1 0
Sepahan 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Shahr Khodro 15 0 0 0 3 0 0 0 Forward
Shahin Bushehr 2 0 0 0 0 0 0 0
Nassaji 16 4 4 0 4 0 0 0
Shahr Khodro 1 0 0 0 0 0 0 0 Defender
Nassaji 19 2 2 0 2 0 0 0
Naft M.Soleyman 19 2 2 0 6 0 0 0
Shahr Khodro 1 0 0 0 0 0 0 0
Zob Ahan 1 0 0 0 1 1 0 0
Gol Gohar 18 3 3 0 6 0 0 0
Shahin Bushehr 3 0 0 0 0 0 0 0 Midfielder
Zob Ahan 1 0 0 0 0 0 0 0
Nassaji 12 0 0 0 1 0 0 0 Goalkeeper
Machine Sazi 4 0 0 0 1 0 0 0 Goalkeeper
Paykan 4 2 2 0 1 0 0 0
Zob Ahan 11 1 1 0 2 0 0 0 Midfielder
Machine Sazi 6 0 0 0 0 0 0 0
Sepahan 0 0 0 0 0 0 0 0 Midfielder
Persepolis 13 0 0 0 3 0 0 0
Shahr Khodro 16 3 3 0 3 0 0 0
Top